Gözyaşı kanalı tıkanıklığı, sıklıkla 1 yaşını doldurmamış bebeklerde ve orta yaş üzeri erişkinlerde görülür. Doğumdan birkaç hafta sonra başlayan sulanma ve çapaklanma, burun köküne basıldığında gözden iltihap gelmesi ve gözyaşı kesesinde oluşan şişlikler ile ortaya çıkan tabloya 'doğumsal gözyaşı kanalı tıkanıklığı' diyoruz. Orta yaşta ortaya çıkan semptomlarla karekterize 'edinsel

gözyaşı kanal tıkanıklığı' na ise; burun yapısının eğri oluşu, uzun süren burun enfeksiyonları ve alerjik rinit durumları yol açabilmektedir.

Hastalığın tedavisi yaşa bağlı olarak değişmektedir. Bebeklerde görülen gözyaşı tıkanıklığında öncelikle masaj uygulaması denenir. Masaj, üst ve alt göz kapağının birleştiği yer hizasına burun kökü üzerine işaret parmağı ile yapılan dairesel hereketler ve sonrasında aşağı doğru sıvazlama şeklinde uygulanır. Masajla kanalın kendiliğinden açılma ihtimali %95 civarındadır. Bu tedavideki başarı bu konuda annenin yeterince bilgilendirilmesi ve sonrasında önerilen sıklıkta ve teknikte masajı uygulayıp uygulamaması ile direkt ilişkilidir. Ben uygulama sıklıkğı konusunda annelere gözündeki çapaklanma geçene dek her fırsatta yani bebeği uyurken, emerken, oynarken bıkmadan usanmadan masaj yapmaya devam etmelerini öneriyorum. Zaten bu şekilde uygulayan annelerde hızlı bir şekilde sonuç alıyoruz ve anneleri bu zahmetten kurtarıyoruz. Bazı annelerin ise masaj yaptıklarında sulanma ve salgılarda artış gördükleri için masaj yapmaktan vazgeçtiklerini söylediklerini ve kesinlikle bu düşüncenin yanlış olduğunu daha ilk günden söylüyorum annelere; doğru yere basınç uyguladığınız taktirde birikmiş olanı siz dışarı doğru yönlendirmiş olduğunuz için evet salgılarda artış olur ve bu aslında tam da olmasını istediğimiz şeydir.

Düzenli ve yeterli sıklıkta uygun teknikle masaj yapılan bebeklerde kanalın açılmama ihtimali çok düşüktür ve genellikle yanlış ve eksik uygulamalara cevap vermeyen tıkanıklıklarda ise 1 yaşında amelityathane ortamında genel anestezi altında 'Probbing' denilen ince bir prob yardımı ile kanalı açma işlemi uygulanır. Yetişkinlerde oluşan göz yaşı kanalı tıkanıklıklarında tedavi ise dakriosistorinostomi cerrahisidir. Bu ameliyatların bir çok çesidi olmakla birlikte 'eksternal dakriosistorinostomi' adı verilen bu cerrahi, literatürde halen başarı oranı en yüksek cerrahi prosedür olarak bildirilmiş olup; Op. Dr. Dilek Abul tarafından başarı ile uygulanmaktadır. Genel anestezi ile yapılan bu cerrahide ciltten kesi yapılarak burun ile gözyaşı kesesi arasında yeni bir yol açılır. Kanal açılma işlemini takiben gerekli hastalarda tekradan tıkanmasını önlemek için silikon tüp uygulaması da yapılıp nüks ihtimalinin önlenmesi amaçlanır.

Op. Dr. Dilek Abul
Göz Hastalıkları Uzmanı - Göktürk Acıbadem Tıp Merkezi
Adres:
Göktürk Merkez Mah. Belediye Cad. Açelya Sokak No:1/A Göktürk - İSTANBUL
Tel: 0212 322 56 60
E-mail: [email protected]
instagram : www.instagram.com/opdrdilekabul