Yumurta dondurma işlemi bir kadının üreme fonksiyonlarını korumak amacıyla yapılan, oosit adı verilen kadın üreme hücrelerinin ultrasonografi eşliğinde toplanarak, laboratuar ortamında -196 derecede dondurularak saklanması sürecidir.

Yumurta dondurma işlemleri biyolojik saatleri hızla ilerleyen kadınların anne olabilme şanslarını koruması için çok önemlidir.

Anne olmayı bir şekilde erteleyen ya da ertelemek isteyen kadınlar için bu yumurta dondurma işlemi anne olma şansını koruyan önemli bir olanaktır.

2014 yılına kadar sadece kanser tedavisi gören hastalara uygulanan yumurta dondurma işlemi, sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın izniyle son düzenlemelerle daha yaygın uygulanmaya başlanmıştır.

Bu yöntemle yumurta rezervi az olan her kadın yumurtalarını dondurup ileride istediği zaman anne olma şansını koruma altına alabilmektedir.

Yumurta Dondurma İşlemi nasıl yapılır ?

Adetliyken yumurta geliştirici ilaçlar başlanır. Yumurtalar belli sayı ve büyüklüğe geldiğinde yumurta çatlatma iğnesi yapılır. Yumurta çatlatma iğnesinden 36 saat sonra anestezi altında yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir. Kaliteli olan yumurtalar seçilerek uygun laboratuar ortamında dondurulur.

Hangi koşullarda önerilir ?

Yumurta dondurma için gerekli tıbbi zorunluluk durumları şunlardır

Kemoterapi, radyoterapi gibi yumurta hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde

Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ameliyatlar öncesinde

Düşük over rezervi olan ve aile öyküsünde erken menapoz hikayesi olan yaş faktörü dikkate alınmaksızın her kadının yumurtalarını dondurulabilir.

Biyolojik saatim geçiyor mu ? Yumurtamı Dondurmalımıyım ?

Kişiden kişiye değişmekle birlikte, her kadında gebe kalabilme çocuk sahibi olabilme ihtimali belli yaş döneminde (20’li yaşlar) daha fazla iken, yaş ilerledikçe (35 yaş üstü) bu ihtimal düşmektedir.

Yani biyolojik saat ilerledikçe gebe kalabilme yetisi de azalmaktadır.

Peki biz biyolojik saatimizin neresindeyiz ? Yumurta deposu nasıl ölçülür ?

Kadınlar belli bir yumurta sayısı ile doğar ve yaş ilerledikçe hem sayı hem de kalitesi azalmaya devam eder.

Yumurta rezervi,

Ultrason ile yapılan muayenede yumurta sayısının gözlenmesi,

Kanda bazı hormon düzeylerine bakılarak ölçülebilir.

Bunlardan FSH adetin 3 .günü

AMH (Antimüllerian hormon) ise adetten bağımsız olarak herhangi bir zamanda bakılabilir.

Özellikle AMH yumurta sayı ve fonksiyonunun erken ve güvenilir bir göstergesidir.

Tüp bebek planlanan hastalarda AMH seviyesi tedavi sırasında oluşacak yumuırta sayısı hakkında bize ön bilgi verir.

Ultrason muayenesi ile yumurtalıkların incelenmesi, bir takım hormon tahlilleri (özellikle AMH), bu soruya cevap vermemizde yardımcı olacaktır.

Ne var ki farklı nedenlerden dolayı çocuk sahibi olmayı ileri yaşlara ertelemek isteyenler olabilir.

Ancak Biyolojik saatimiz ne kadar ilerlese de çocuk sahibi olabilme imkanı yumurta dondurma işlemiyle mümkündür. Bu yöntemle ileri yaşlarda da anne olabilme imkanımızı koruma altına almış oluruz. Yapılan muayene ve testlerle uygun hastalarda yumurta dondurma işlemi uygulanarak yumurtaların biyolojik saatini korumuş oluruz.