Konzek, işletmelerin dijital dönüşüm anlamında ihtiyaç duyduğu Endüstri 4.0 çözümlerini uçtan uca geliştiren, 80’den fazla ülkeye teknoloji ihraç eden, sektöründe lider bir teknoloji firmasıdır. Özellikle yapay zekâ destekli MES ve MOM markası Retmes ile özel tasarlanmış algoritmalar inşa ederek, işletmelerin enerji verilerinin, proses verilerinin ve üretim verilerinin toplanması, izlenmesi ve analiz edilmesi anlamında etkin çözümler sunar.

Üretim operasyonları yönetimi (ing. MOM), bilinçli karar verme, etkin planlama, verimli operasyonlar ve kalite yönetimine vurgu yaparak üretim süreçlerinin tüm yönlerini denetlemeye yönelik bir yaklaşımdır. Bu hedeflere ulaşmak, tüm tedarik zincirinde tutarlılığı korumak için belirsizlikleri ve hataları ortadan kaldırma ve kaynakları optimize etme yeteneğine bağlıdır.

Üretim operasyonları yönetimi, hammadde alımından bitmiş ürünlerin teslimine kadar üretimin tüm aşamalarını denetler. Şirketlerin topladığı ve işlediği büyük miktarda veri ile üretim operasyonlarının artan karmaşıklığı göz önüne alındığında, üretim operasyonları yönetiminin otomatikleştirilmesi sadece yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda hızlı hareket eden imalat endüstrisine ayak uydurmak için de gereklidir. Çoğu üretim operasyon yönetimi, şirkete zaman ve para kazandıran süreç ve politika değişikliklerini uygulamaya çalışır. Bir operasyon yöneticisinin işi, genellikle tüm üretim sürecini anlamak ve üretimi iyileştirmenin yollarını bulmaya odaklanmaktır.

Bir ürün üretim prosedürünün her adımına birim süreç denir. Bir birim sürecindeki küçük iyileştirmeler, uçtan uca üretim yeteneklerinin verimliliği üzerinde anında bir etkiye sahip olma eğilimindedir. Üretim operasyonları yönetimi, sorunları aramak için genellikle her bir birim sürecinin ayrıntılarını gözden geçirir. Tekrarlanan çabalar ve gereksiz adımlar, çalışanların performansını artırmak için genellikle azaltılır veya ortadan kaldırılır. Etkili yöneticiler, üretim departmanları, tedarikçiler ve müşteriler arasında verimli iletişimi kolaylaştırabilir.

TEMEL YETENEKLER:

· Kapasite planlaması

· Öngörücü bakım

· Üretim Tahmini

· Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Kıyaslama

Editör: Haber Merkezi