Kasım 2015 yılından itibaren Kağıthane Merkez’ de şubesi olmadan tek hastane olarak faaliyetini sürdüren ve Genel Müdür Yardımcılığını yaptığım Hastane Derindere hakkında sizi bilgilendirmek istedim.

1970’ lerden bu yana faaliyet gösteren Derindere Şirketler Grubu 2015 yılında bu hizmetlerine sağlık hizmetini de ekleyerek Kasım 2015’den itibaren Kağıthane ve İstanbul halkına etik, adil ve iyi fiyat kalitesiyle sağlık hizmeti sunmaktadır. HASTANE DERİNDERE adıyla faaliyet gösteren bu Kurum, Kağıthane’ nin tam merkezinde yürüme mesafesinde 50.000 kişinin, ilçe nüfusu itibariyle de 500.000 vatandaşımızın hizmet alabildiği bir Hastanedir.

Hastane Derindere sağlık sektöründe tıbbi etik ilkelerden ödün vermeden, hasta haklarına saygı duyarak, üstün sağlık teknolojisi ile uluslararası kalite standartlarında hizmet sunmayı hedeflemektedir. Kuruluş aşamasında hiçbir masraftan kaçınmadan temin edilen son teknoloji donanım altyapısıyla birlikte hastalarımıza kaliteli hizmet ile hem Özel Sağlık Kurumları hem de Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmaları yapılarak bölgede etkin bir hizmet vermek amaçlanmıştır.

Laboratuvarlar, görüntüleme ve rehabilitasyon birimlerinin desteğinde, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji, Çocuk Hastalıkları, Nöroloji, Kulak Burun Boğaz, Göz Sağlığı ve Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Dermatoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Saç Ekimi, İç Hastalıkları, Gastroenteroloji, Obezite, Genel Cerrahi, Endoskopi Ünitesi, Enfeksiyon Hastalıkları, Beslenme ve Diyet, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Odyoloji Laboratuvarı, EEG, EMG ve Uyku Laboratuvarı, Yüksek Donanımlı Radyoloji Ünitesi, Kapsamlı Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı gibi pek çok farklı uzmanlığı ile sağlık anlayışına yeni bir boyut getirmek amaçlanmaktadır.

HASTANE DERİNDERE; İstanbul’un önemli yerleşkelerinden Maslak, Levent, Mecidiyeköy, Şişli, Taksim gibi ana arterlere yakın konumda olup, Kağıthane İlçesi’nin merkezindedir. Konumu itibariyle İstanbul Havalimanı 34 km, Maslak 12 km, Levent 6 km, Mecidiyeköy 7 km, Şişli 6 km, Taksim 4 km mesafededir. Kağıthane ilçesinin merkezinde olması sebebiyle otobüs ve minibüs ile ulaşım mevcuttur. 2021 yılı itibariyle Kağıthane Merkez’de; Beşiktaş Mecidiyeköy güzergahından gelip Mahmutbey’ e kadar uzanan metro ulaşımı açılmıştır. Ayrıca Hastanemizin 100 m ilerisine kadar gelen yer altı metro çalışması devam etmektedir. Bu metro ulaşımı ile İstanbul Havalimanı’ndan Hastanemize geliş ve gidiş süresi daha da kısalacaktır.

HASTANE DERİNDERE, her türlü özellikli ameliyatın yapılabildiği 6 ameliyathane, 3. Düzey 38 yataklı Erişkin ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, 2. Düzey 4 yataklı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi olmak üzere toplam 75 yatak ile hizmet vermektedir. Hastanenin maksimum yatak kapasitesi 150 olup, inovasyon çalışmaları devam etmektedir.

Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinde;

Hasta konforunu üst düzeyde sağlayan ve hastayı yatağından kaldırmadan bakım yapma kolaylığını beraberinde getiren hasta yatakları,

Ani gelişen böbrek fonksiyon kayıplarında hemofiltrasyon uygulaması,

Yenidoğan Yeni Bakım Ünitesinde;

Bebeğin solunum eforu ile orantılı ventilasyon desteği sağlama özelliğine sahip Yenidoğan Yoğun Bakım transfer ve bakım kolaylığı sağlayan kuvözler,

Radyoloji Ünitesinde;

Hasta konforunu artıran, çekim sırasında radyasyon oranını minimum düzeye indiren güncel teknolojik cihazlarla donatılmış görüntüleme merkezinde;

Dijital Mamografi (Tomosentez), 128 Kesit Multidedektörlü Bilgisayarlı Tomografi (MDBT),

1.5 Tesla Manyetik Rezonans (MR),

Renkli Doppler Ultrasonografi,

Kemik Dansitometresi,

Somatom Perspective

Ameliyathane Donanımı olarak;

Her türlü acil ve/veya planlı operasyonların yapılabildiği uluslararası standartlarda 6 ameliyathane,

Pendant sistemi,

Ameliyathane ortamında hızlı radyolojik veri edinme kolaylığı,

Hekim konforunu artırarak yapılan işlemleri 3 boyutlu görmeyi sağlayan C kollu Skopi sistemi,

Genel Cerrahi alanında;

Ameliyathane ortamında kanana kontrolü sağlayan cihazlar (Elektrokoterler, Argon ve Harmonik koterler),

Yapılan işlemleri 3 boyutlu görmeyi sağlayan C kollu Skopi sistemi,

ERCP yöntemi ile safra yolundaki taşların tedavisi,

Erken tanının en önemli yardımcısı Endoskopi (Duedenoskopi, Gastroskopi, Kolonoskopi) Ünitesi,

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında;

Mikrocerrahi yöntemi başta olmak üzere Beyin ve Sinir Cerrahisi alanındaki her operasyonu başarıyla uygulama alanı, Perkutan Hidrodistektomi ile erken dönem bel fıtığı tedavisi, Derin anevrizma vakalarında güvenilir müdahale şansı sağlayan mikrocerrahi cihazlar,

Ortopedi ve Travmatoloji alanında;

Yapılan işlemleri 3 boyutlu görmeyi sağlayan C kollu Skopi sistemi, Ortopedi ameliyatlarına özel tasarlanmış ameliyat masaları, Endovisual sistemle yapılan laparoskopik artroskopi operasyonları.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında;

Muayene, fizyoterapi odaları ve egzersiz salonundan oluşan geniş cihaz parkuru, Ağrılı omuz, kalça artrozu, epikondilit, karpal tünel sendromu, topuk dikeni gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ESWT, Dolaşım bozukluklarının tedavisinde kullanılan lenf drenaj sistem,

Üroloji alanında;

Hasta konforunu ön planda tutan ve kanama kontrolü sağlayan plazma kinetik sistem, Böbrek taşları tedavisinde şok dalgalarının kullanıldığı ESWL Böbrek Taşı Kırma Sistemi, Taş kırma tedavisinde başarılı sonuçlar almayı kolaylaştıran holmiyum lazer sistem, Prostat ve mesane tümörleri tedavisinde kanama kontrolü sağlayan plazma kinetik sistem, Böbrek ve mesane taşlarının tedavisinde endoskopik yöntemler, (Rijit URS, Flexible URS ve Pediatrik URS), İdrar kaçırma ile ilgili problemlerde tanı amaçlı kullanılan gelişmiş ürodinami ve üroflowmetri sistemi,

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi alanında;

Hasta konforunu ön planda tutan, tanı koymayı kolaylaştıran endovisual sistem, Hasta ve hekim konforu sağlayan radyofrekans yöntemi, Yetişkin ve çocuklar için ABR ve Otoakustik emisyon testleri, Minimal invazif cerrahi ve tanısal uygulamalarda yüksek görüntü kalitesine sahip nazofaringoskop, Burun ameliyatlarında ameliyat sonrası iyileşme sürecine destek olan piezoelektrikli cerrahi,

Göz Sağlığı ve Hastalıkları alanında;

Miyop, hipermetrop gibi görme kusurlarının derecesini ölçen dijital teknoloji, Çocuk muayenelerinde kolaylık sağlayan çocuk otorefraktometre cihazı, 3 boyutlu Göz Anjiyo ve Göz Topografi cihazı, Gözün arka ve ön segment problemlerinin tedavisinde başarılı sonuçlar veren ileri teknoloji vitrektomi cihazı, Retina görüntüleme sistemi içeren göz mikroskobik sistemi, Argon ve yag lazer ile hasta odaklı ve iyileşme kolaylığı sağlayan cihaz parkuru,

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında;

Anne karnında bebeğin tüm sürecinin detaylı olarak takip edilmesini sağlayan ve tüm hekim muayene alanlarında bulunan 4 HD ultrason,

Kardiyoloji alanında;

Tablet EKG sistemi ile anında EKG sonuçlarına ulaşma kolaylığı, Ritim ve tansiyon holter sistemler, Eforlu EKG sistemi, İleri düzey Ekokardiyografi Cihazı,

Kullanılmaktadır.

HASTANE DERİNDERE’de açılışından bu yana 610.413 hasta kabulü yapılmış, bu hastaların 533.922’si ayakta tedavi edilmiş, 49.075’ ise yatarak tedavi edilmiştir. Yatarak tedavi edilen bu hastalardan 23.576’sı opere edilmiş hastalardır.

HASTANE DERİNDERE’de bugüne kadar 12.864 yabancı uyruklu hasta yatarak ve ayaktan tedavi edilmiş olup, özellikle cerrahi branşlarda daha fazla sağlık turizmi hastası kabul edilerek tedavi edilmiştir. Ortopedi, Plastik Cerrahi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Üroloji en çok sağlık turizmi yapılan branşlar olarak göze çarpmaktadır.

Sağlık Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda kurulan sağlık turizmi departmanı 32. Sırada sertifikalandırılmış olup, uluslararası hasta ilişkileri görevlilerince İngilizce, Arapça, Rusca, Makedonca, Fransızca ve Almanca dillerinde hizmet verilmektedir. Hastanederindere adıyla instagram, facebook, twitter ve youtube’ ta, derinderehospital adıyla facebook’ ta sosyal medya aracılığıyla sürekli yenilenen hizmetleri halkımıza duyurmaktadır.

Kurulduğu günden buyana hem sosyal sorumluluk projeleriyle hem de uygun fiyat politikası ile emsallerine göre çok daha kaliteli hizmet veren HASTANE DERİNDERE, kendini her gün yenileyen çalışmalarıyla Kağıthane İlçesi’ nden sonra artık İstanbul halkının sağlığına da talip olmuştur. Açılışından bugüne sloganı değişmeden hizmete devam etmektedir; “ YETER Kİ SAĞLIK OLSUN”…