Ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetinde birden fazla malikin tek bir taşınmaza malik olması durumunda, malikler arasındaki bu ortaklık ilişkisinin giderilmesi için açılan dava türüdür. Ortaklığın giderilmesi davasında aynen taksim, yani söz konusu malın ortaklar arasında aynen paylaştırılmasına karar verilebileceği gibi; satış suretiyle taksime de karar verilebilir. Satış suretiyle taksim, malın değerinin alanında uzman bilirkişi marifetiyle tespit edilmesi akabinde genellikle açık arttırma yani ihale yoluyla satılmasını ifade eder. Her ne kadar ortaklar kendi aralarında anlaşarak malın tek bir malike bedeli karşısında bırakılmasını sağlayabilecekleri gibi yalnızca kendi aralarında ihaleye çıkılmasını da kararlaştırarak mahkemeden talep edebilecek olsalar da, ülkemizde genellikle açık artırma yoluyla satış tercih edilmektedir.

Ehil Mirasçılık Nedir?

Ehil mirasçılık terimi, toprağın ve tarım arazilerinin değerinin anlaşılması ile birlikte ortaya çıkmıştır. Yalnızca ülkemize özgü bir uygulama olduğu sanılsa da aslında durum böyle değildir. Ancak ehil mirasçılık uygulamasının ciddi anlamda dikkate alınmasının, ülkemiz açısından 5-10 yıllık bir geçmişi bulunduğunu söyleyebiliriz. Ehil mirasçılığın esaslı bir uygulama olarak hukuk dünyamıza girmesi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Tarım Arazilerinin Kullanımı Kanunumuza ilişkin olarak getirilen değişikliklerle gerçekleşmiştir. Buna göre ehil mirasçılık, yalnızca tarım arazileri açısından söz konusu olabilmektedir ve söz konusu tarım arazisini, tarım arazisi olarak işletmeye dair yeteneği ve imkanları bulunan mirasçının taşınmazı tek başına edinmesine imkan sağlamaktadır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Ehil Mirasçılık Hususu

Unutulmamalıdır ki, ehil mirasçılık kamu düzenine ilişkin olan ve ciddiyetle ele alınması gereken bir kavramdır. Bu nedenle ortaklığın giderilmesine ilişkin açılacak olan davada da ehil mirasçılık hususu ileri sürülebilir ve taşınmazın yalnızca ehil mirasçıya bırakılmasına karar verilmesi istenilebilir. Böylece ehil mirasçılık şartını sağlamakta olan mirasçı, kendi sahip olduğu pay, taşınmazın tespit edilen bedelinden mahsup edilmek üzere taşınmazın bedelini ödeyebilir ve taşınmaz üzerinde tek başına malik olabilir. Ancak bu hususa ilişkin olarak sürecin doğru yürütülebilmesi adına mutlaka alanında uzman bir gayrimenkul avukatı ile görüşülüp hukuki danışma alınmasında fayda vardır.

Kaynak: https://www.delilavukatlik.com