İnternetin Nesneleri (IoT), günlük objeleri ve endüstriyel araçları internete bağlayarak veri toplamalarını ve bu verileri paylaşmalarını sağlayan sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojilerle donatılmış fiziksel nesnelerin geniş ağıdır. 1990'ların sonlarında ortaya çıkan IoT, son yıllarda uygun fiyatlı sensörler, bulut bilişim ve yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde büyük bir büyüme göstermiştir. IoT, basit ev aletlerinden karmaşık endüstriyel makinelerine kadar çeşitli cihazları kapsar ve her cihaz bağımsız olarak veri iletebilir.

Tüketicilere yönelik IoT uygulamaları, akıllı termostatlar ve sesli asistanlar gibi ev aletlerini içerirken, sağlık sektöründe akıllı pacemaker'lar ve hasta izleme sistemlerine kadar uzanır. Askeri alanda, gözetleme robotları ve giyilebilir biyometrikler IoT teknolojisinin kullanıldığı örnekler arasındadır. Endüstriyel IoT (IIoT), üretim ve enerji sektörlerinde operasyonları dijital kontrol sistemleri ve büyük veri analitikleri aracılığıyla optimize etmek için kullanılır. Altyapı IoT'si ise, akıllı şehirlerdeki şehir altyapısını yönetmek için sensörler gibi bağlantıları içerir.

IoT ağlarının dört ana tipi vardır: Hücresel Ağlar, Yerel ve Kişisel Alan Ağları (LAN/PAN), Düşük Güçlü Geniş Alan Ağları (LPWAN) ve Mesh Ağları. Bu ağ türleri, maliyet, güç tüketimi, kapsama alanı ve veri aktarım ihtiyaçları gibi faktörleri dengeler ve IoT projesinin özel gereksinimlerine bağlı olarak seçilir.

Alexa gibi akıllı asistanlar, IoT'nin tüketiciye yönelik uygulamalarının örneklerindendir. Alexa, müzik çalma, alarm kurma, podcast yayınlama, hava durumu gibi gerçek zamanlı bilgileri sağlama ve diğer akıllı cihazları kontrol etme işlevleri sunar. Kullanıcılar, Alexa'nın yeteneklerini "beceriler" yükleyerek genişletebilir, bu da onu IoT ekosisteminin önemli bir bileşeni yapar.

IoT, sensörler veya cihazlar aracılığıyla çevresinden toplanan verilerin kablosuz ağlar üzerinden buluta iletilmesi, işlenmesi ve kullanıcıya arayüz üzerinden sunulması prensibiyle çalışır. Sistemler, önceden tanımlı kurallar veya uyarılar temelinde otomatik eylemler gerçekleştirebilir, bu da IoT'yi her günkü nesneleri akıllı, duyarlı sistemlere dönüştüren güçlü bir araç haline getirir. Bluetooth, IoT cihazı olmasa da, IoT sistemlerinin işlevselliğinde kritik bir rol oynar; düşük güç tüketimi ve sık veri aktarımı gerektirmeyen cihazlar için ideal bir kablosuz iletişim teknolojisidir.

Kaynak: https://newslinker.co/what-is-an-iot-device/