Göktürk semtinde yeşil alan gerginliği devam ediyor. Göktürk'te imara açıldığı ifade edilen yeşil alanda inşaat çalışmalarının başlayacağı iddia edildi. Kemerköy Sitesi sakinlerine de bu yönde tebligatların gönderildiği kaydedildi. Kemerköy Sitesi Yöneticiliği Avukatı Aslı Erdem ise Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Gelen tebligatta 'işgalin kaldırılması ve alanın onlara teslimi' ifadesi yer alıyor" dedi.

Eyüpsultan Kaymakamlığı, Demirören Holding'in Ziraat Bankası'ndan krediye karşılık aldığı Kemer Köy Site içerisinde golf sahalarının bulunduğu arazilerinin boşaltılması için site yönetimine ihtarname çekti. Polisler 31 Ekim Pazartesi sabahı saat 09.00’da alana gelecek. Kemer Köy Site yönetimi, söz konusu arazilerde bir “işgal” bulunmadığını ifade etti.

Demirören Holding'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği Göktürk Mahallesi'ndeki yer gündemden düşmüyor. Yaşanan son gelişmeyle ise yarın Kemer Köy Sitesine polis girecek. Eyüpsultan Kaymakamlığı, Göktürk Kemer Köy Site Yönetimi’ne bir ihtarname çekerek söz konusu arazilerde işgalci durumda bulunduklarını ve yarın saat 09.00’da arazilerin boşaltılacağını duyurdu. İhtarnameyi polisle site yönetimine ulaşamadığı için mahalle muhtarına bıraktı.

SİTE SAKİNLERİ AÇIKLAMA YAPTI

"Göktürk Yeşil Kalsın Platformu" da, yaptıkları açıklamada, "Biz Kemerköylüler evlerimizi satın alırken yeşil alanlarımız ile birlikte satın aldık ve ortak yönetim planına yeşil alanları kaydettirdik" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "Davalarımız devam ederken hukuksuz olarak yeşil alanlarımız ele geçirilmeye çalışılıyor. Haklarımızı koruması gereken kamu ve emniyet güçleri bu hukuksuz süreçte bizim karşımızda yer alıyor. Biz hukuksuzluğa karşı direniyoruz" denildi.

"TEBLİGATTA İŞGALİN KALDIRILACAĞI İFADE EDİLİYOR"

Kemerköy Sitesi Yöneticiliği Avukatı Aslı Erdem de Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Buradaki alanla ilgili açılmış davalar var. Kaymakamlığın yetkisi ise yok. Çok açık hükme rağmen maalesef aniden alelacele bir karar verildi. 28'inde kararı tebliğ ettiler. Kanunda 3 günlük bir süre var. Cuma günü öğleden sonra resmi tatil. O gün tebliğ ediliyor. Cuma, cumartesi ve pazar 3 günden sayılmaya çalışılıyor. Pazartesi sabah 09.00'da hazır olun geliyoruz diye tebligat yaptılar. Yani yarın sabah siteye girip duvarları yıkmaya çalışacaklar. Kemerköy Sitesi diyoruz ama halk daha çok Kemer Country Sitesi olarak biliyor burayı. Bahsedilen yerler yeşil alanlar ve golf sahaları. Biz idare mahkemesine imar planlarının iptali için dava açmıştık. Onlar ayrıca devam ediyor. Öte yandan gelen tebligatta ise 'işgalin kaldırılması ve onlara teslimi' ifadesi yer alıyor. Yani sitenin dışındaki duvarı yıkıp girmek istiyorlar. "

‘Ortada bir işgal yok’
Site yönetimi site maliklerine yaptığı duyuruda Ziraat Bankası A. Ş.’nın talebi üzerine söz konusu yeşil alanlarda inşaatın sürdürülebilmesi için alanın kendilerine teslim edilmesinin istendiği anlatıldı. Duyuruda “Başvuru konusu alanlar 30 yılı aşkın süredir site maliklerinin zilyetliğinde olup, bu alanlar gerek 1988 yılında resmi makamlarca onaylanan Vaziyet Planı’nda gerekse Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. imzası ile düzenlenen Site Yönetim Planı’nda özel spor alanı/ golf sahası olarak ortak kullanıma tahsis edilmiş olan alanlar olarak yer almaktadır. Dolayısıyla ortada bir işgal ve tecavüz söz konusu olmamakla birlikte, aksine site maliklerinin haklarına tecavüz söz konusudur” denildi.

‘İşgal sonlandırma kararı’

Kaymakamlığın söz alanlarla ilgili inceleme yapma ve karar verme konularında yetkisinin bulunmadığı ifade edilen duyuruda “26.10.2022 tarihli inceleme sırasında Kaymakamlıkça görevlendirilen memurlara beyan edilmiş ve yine bu beyanlarımızı destekler belgeler görevli memurlara ibraz edilmiş ise de hukuki koşulları oluşmayan inceleme, Kaymakamlıkça görevlendirilen memurlar tarafından yetkisiz biçimde gerçekleştirilerek kanuna ve aynı zamanda mahkemelerce verilen tedbir kararlarına aykırı hareket edilmiş, yine ilgili kanun hükümleri gereğince yetkisiz durumda olan Kaymakamlık tarafından iddia konusu hakkında 'işgalin sonlandırılmasına' karar verilmiştir” bilgileri yer aldı.

‘Davalar sürüyor’
Kaymakamlığın “işgalin sonlandırılmasına” yönelik kararına karşı açılan davaların sürdüğü vurgulanan duyuruda özetle şu kısma dikkat çekildi:

“İşgalin sonlandırılmasına ilişkin karar gerek açılmış davaların bulunması, gerek inceleme konusu bölge hakkında mahkemelerce alınan ihtiyati tedbir kararları bulunması, gerek kanunen yetkisi bulunmayan Kaymakamlık tarafından verilmiş olması, gerekse de ortada bir "İşgal" bulunmaması sebepleriyle hukuka aykırı olup, yürütmenin durdurulması talepli olarak idare mahkemeleri nezdinde Kaymakamlığın hukuksuz işlemlerine karşı dava açılmış, yargılama devam etmektedir.
Netice itibariyle Kaymakamlık tarafından alelacele 28.10.2022 tarihinde inceleme ve karar verme yetkisi bulunmamasına rağmen işgalin sonlandırılmasına karar verilmiştir. Süreç titizlikle takip edilmekte olup bütün yasal haklarımız kullanılmaya devam edilecektir.”

Ne olmuştu?
Demirören Holding, Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık Göktürk Mahallesi Kemer Country’de, üzerinde golf sahalarının bulunduğu arazilerini ipotek ettirdi. İpotekten kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de, araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldı. Bakanlığın hazırladığı imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 konut yapılması sağlandı. Bu bölüm yaklaşık 26 futbol sahasına denk geliyordu. Bölgede yaşayanlar, bakanlığın kararına karşı çok sayıda dava açtı. 2019’da mahkeme, planın iptal edilmesine karar verdi. Bakanlık ise planda bazı düzenlemeler yaparak tekrar askıya çıkardı. Bölge halkı, bu plana karşı da dava açtı.

Bu sırada Demirören kredi borcunu ödemediği için söz konusu ipotekli araziler, Ziraat Bankası’na devredildi.
Bakanlık, Göktürk’te Kemer Country yerleşkesi içindeki golf sahası olarak kullanılan arazileri İBB'nin mahkeme kararı doğrultusunda 'özel spor alanı'na almasına karşın imara açtı. Bölgeyi deprem kanunu kapsamında belirlenen riskli alanlara karşılık yeni yerleşim alanları olarak kabul edilen "Rezerv Yapı Alanı" kapsamına almıştı. Böylelikle de alanda plan yapma yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elinden alınarak bakanlığa aktarılmış olmuştu.

Bölgede imar planı sürecinde yetkili kurum da bakanlık olarak belirlenmişti. Bölge halkı ise hem bakanlığa itirazda bulunmuş hem de bakanlık kararının iptali istemiyle dava açmıştı. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçen günlerde Emlak Konut’un “Emlak Konut Göktürk Toplu Konut Projesi” için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlattığını duyurmuştu. Hazırlanan proje tanıtım dosyasında Ziraat Bankası’na ait 224 bin 381 metrekarelik araziye lüks konut ve villa olmak üzere 650 adet bağımsız bölüm yapılmasının planlandığı görülüyor. Bakanlık, geçen günlerde projeye ilişkin “ÇED Gerekli Değildir” kararı vermişti.