Motorlu taşıt sürücüleri kursu tarafından sınava  girebilecek düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler için sınavdan önce  yapılan ön sınav kaldırıldı.

Milli eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi gazete'de  yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, motorlu taşıt sürücüleri kursu tarafından sınava  girebilecek düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler için sınavdan önce  yapılan ön sınav kaldırıldı.

Yönetmelikle güzergahın tanımı yapılarak, direksiyon dersi  eğitimlerinin ve uygulama sınavlarının bu güzergahta yapılması hükmü getirildi.

Değişiklikle, kamyonet, kamyon ve TIR gibi araçların sertifika  sınavlarında görevli komisyon üyesi ile direksiyon usta öğreticisinin de takip  aracında yer alması sağlandı.

Sınavda görev alacak tüm personele ödenecek ücretler de yeniden  belirlendi. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme  komisyonunda görev alan öğretmenlerin, her sınav günü için aldıkları brüt sınav  ücretinin üst limiti 263 liradan 338 liraya çıkarıldı.

Sınav görevlilerinin ücretlerinin ödenmesine ilişkin yönerge  hükümlerinin yürütmesinin durdurulduğu 16 Haziran 2017'den taslak yönetmelik  tarihine kadar geçen süre içinde yapılan sınavlara ilişkin görev ücretlerinin, il  ve ilçe hesaplarında biriken miktardan geçmişe dönük ödemesi yapıldıktan sonra  kalan miktarların, İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak döner  sermaye işletmesi hesaplarına bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay  içerisinde aktarılması hükmü getirildi.