Ayrıntılı bilgi için https://ybywoods.com/event/can-bonomo-2/ adresinden biletlere ulaşabilirsiniz.