İstanbul çift terapisi, çiftlerin bu zorlukları aşmalarına ve ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olur. Çift terapisi, çiftlerin kendi başlarına çözüm bulmakta zorlandıkları sorunların, içinden çıkamadıkları kısır döngülerin ya da iletişim problemlerinin bir uzman desteği ile ortaya çıkarılıp anlamlandırma, yorumlama ve dönüştürme sürecidir.

İzmir Çift Terapisi

İzmir'de çiftlerin ilişkilerini daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde sürdürebilmeleri için İzmir çift terapisi hizmetleri sunulmaktadır. Terapi hedefi, her çifte göre konu bazında değişse de, yaşanan kısır döngülerin ve döngüde var olan bilinçdışı faktörlerin belirlenmesi, bu döngülerin partner seçimimiz ve partnerimizle ilişkilenme biçimimizdeki rolümüzü fark ederek kırılması ve daha olumlu, yaratıcı bir ilişkilenmeye dönüşmesi temeline dayanır. Haklı ile haksızın kim olduğunun belirlendiği ve terapistin hakemlik yaptığı bir anlayışın aksine terapist partnerlerin ilişki içerisindeki ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların karşılanması adına belirginleşmiş kısır döngüleri belirlemede yardımcı olurken partnerlere eşit mesafede yaklaşır ve kişileri değil ilişkiyi tedavi etmeyi amaçlar.

Ankara Çift Terapisi

Başkentte yaşayan çiftler, ilişkilerinde yaşadıkları sorunları çözmek için Ankara çift terapisi hizmetlerinden faydalanabilirler. Çift terapisi, çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları zorluklar karşısında bu zorluklarla daha iyi başa çıkabilmek, bu zorlukların temellerini anlamlandırmak, ilişkilerini güçlendirerek zorluklarla daha rahat başa çıkabilir hale gelebilmek için haftada bir seans olacak şekilde düzenlenen takvim çerçevesinde gerçekleşir. Çift terapisinde partnerlerin birlikte katılımı esastır. Terapist, klinik karar doğrultusunda partnerleri belli zamanlarda yalnız görmeyi tercih edebilir.

Editör: Seopx Seopx