Salgın Gölgesinde Dünya Görünümü ve Derindere Hastanesi'ne Yansımaları

Salgın Gölgesinde Dünya Görünümü ve Derindere Hastanesi'ne Yansımaları

Hastane Derindere Genel Müdür Yardımcısı Serkan Bülent Şahin, Salgında Dünya Görünümü ve Derindere Hastanesi'ne yansımalarını anlattı.

Sağlık 05.06.2020, 17:28 05.06.2020, 18:13 Kenan Yılmaz

2019’un Aralık ayında Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayan olağandışı pnömoni vakaları ile küresel gündeme yerleşen Coronavirus (Covid-19) Salgını, Mayıs ayının ortası itibariyle dünyada 4,27 milyonu aşkın kişiyi enfekte ederken, 300 bine yakın kişinin ise yaşamını yitirmesine neden olmuş durumdadır.

11 Mart tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “Pandemi” yani salgın ilan edilen Covid-19, aynı gün Türkiye’de de ilk vakaları beraberinde getirirken, 17 Mart tarihinde ise Türkiye’de salgından kaynaklı ilk ölüm raporlanmıştır.

Dünyada salgın sürecini en iyi yöneten ülkelerden biri olan Türkiye’de vaka sayısı 165.000’ i, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4.500’ ü geçmiştir. Alınan önlemler çerçevesinde; Ülkemizde 22 Mart tarihi itibariyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilirken, 3 Nisan tarihi itibariyle de 20 yaş ve altı vatandaşları da içerecek şekilde yasak genişletilmiştir. 10 Nisan Cuma akşamı itibariyle de  hafta sonlarını kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulamasına başlanmıştır. Yasakların başlamasıyla birlikte okullar da tatil edilmiş, genç nüfusun salgından etkilenmemesi için bir dizi önlemler alınmıştır.

Salgının Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildiği tarihin 11 Mart 2020 olmasına rağmen Hastanemizde yılın ilk günlerinden itibaren önlemler planlanmış ve uygulamaya konulmuştur; Hastanemizde Şubat 2020 Ayı itibariyle;

– Hastane giriş çıkışlarında sağlık görevlilerince ateş ölçer ile hasta ve hasta yakınlarının ateşleri ölçülerek hasta triyajı yapılmıştır,

– Hastane personelinden bireysel veya servis araçları ile mesaiye gelişlerde ateş ölçer ile triyaj yapılmıştır,

– Gerek ayaktan muayene gerekse yatarak tedaviye gelen hastalara tek bir refakatçinin eşlik etmesi sağlanmıştır,

– Acil servis önünde bulunan özel ambulans mobu, acil servis triyaj muayene odası haline dönüştürülmüş ve ilk muayene alanı olarak hizmete açılmıştır, bu alana saatte 2400 m3 temiz hava sağlayan plazma air (hepafiltre) cihazı konulmuştur,

– 3. Servis Katında bulunan 22 hasta odası şüpheli veya kesin Covid-19 hastaları için kullanıma hazır hale getirilmiştir, bu alana saatte 2400 m3 temiz hava sağlayan plazma air (hepafiltre) cihazı konulmuştur,

– Yoğun Bakım ünitesindeki 8 yataklı bölüm şüpheli veya kesin Covid-19 hastaları için kullanıma hazır hale getirilmiştir,

– 5. Servis Katında bulunan 11 hasta odası temiz hastaların kullanımı amacıyla ayrılmıştır,

– Acil Servis içerisinde üç adet izolasyon odası oluşturulmuştur, bu alan önüne saatte 2400 m3 temiz hava sağlayan plazma air (hepafiltre) cihazı konulmuştur,

– Bebek bakım odasının kapalı tutularak bebek bakımlarının ve kan alımlarının anne yanında yapılması sağlanmıştır,

– Çiçekçi, ilaç mümessili, kargo elemanı vb. kişilerin hastane içerisine girişleri yasaklanmıştır,

– Tüm personel ve hasta yakınlarının maske takmaları sağlanmıştır,

– Şüpheli veya kesin Covid-19 hastaları için aydınlatılmış onam formları oluşturulmuş ve uygulamaya konmuştur,

– Yemekhanede bir masada iki personel çapraz oturacak şekilde düzenlemeye gidilmiştir,

– Şüpheli veya kesin Covid-19 hastalarının Radyoloji Ünitesine gidiş gelişi için güvenli yol belirlenmiş, her hasta sonrasında ünitenin dezenfeksiyonu sağlanmış, bu konuda temizlik timi oluşturulmuştur,

Radyoloji ünitesindeki Bilgisayarlı Tomografi ve Röntgen alanına 1 m2’ ye 1,5 Watt olacak şekilde Ultraviyole Işık sistemimonte edilmiştir,

– Şüpheli veya kesin Covid-19 hastalarının hastaneye intikali sonrasında her birimde bu hastalarla ilgilenecek kirli personel belirlenmiş ve eğitimleri tamamlanmıştır,

– Dışarıdan gelecek ambulans ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek görevlilerin yemekhaneye çıkışı engellenmiş, köpük tabaklarda yemek sağlanarak güvenlik birimi önünde yemekleri teslim edilmiştir, –

Tüm personelin hastanede giyindiği formaların her gün değiştirilerek en az 60 derecede hastane yıkanması sağlanmıştır,

– Pandemi nedeniyle enfekte ve taşıyıcılık riskini azaltmak amacıyla erkek personelin sakallarını kesmesi, kadın personellerin de saçlarını toplamaları ve kişisel bakımlarına özen göstermeleri hususunda hastane içi duyurular yapılmıştır,

– Hastaların karşılanması ve iş ve işlemlerin devamının sağlanması açısından hastane içerisinde Genel Yoğun Bakım Timi ve Mavi Kod Timi’ nin yanısıra Pandemi Timi oluşturulmuştur,

– 25.03.2020 tarihinde yapılan durum değerlendirme toplantısında Pandemi Salgınının olası ağırlaşması durumunda görev yapacak hekimler ve görev alanları oluşturularak hastane genelinde duyuru ile bildirimi sağlanmıştır.

Alınan bu önlemler çerçevesinde; 21.03.2020 tarihinde Hastanemize ilk başvuran şüpheli Covid-19 hastasından 03.06.2020 tarihine kadar 921 hastadan PCR Numunesi alınmış, bu numunelerden 126’ sı Pozitif, 789’ u Negatif olarak değerlendirilmiştir. Bu hastalardan 59 tanesi 3. Basamak Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde; 48 tanesi 3. Servis Katında tedavi edilmiştir. Genel Yoğun Bakımda halen 2 hasta yatmakta olup, 15 hastamız vefat etmiştir. 814 hastaya ev tedavisi düzenlenerek evde izolasyon sağlanmıştır. Hastanemizde görev yapan hiçbir personelimiz alınan tedbirler sayesinde; müracaat eden veya tedavi gören herhangi bir hastamızdan Coronavirüs kapmamıştır.

YENİ NORMALE HAZIRIZ 

Mayıs ayı başından itibaren tüm dünya, kontrollü olarak sosyal ve ekonomik hayatın yeniden başlatılmasından yana bir irade gösteriyor. Türkiye’de de Haziran başı itibari ile “yeni normale dönüş” senaryosu hayata geçirilmiştir. Türkiye’nin hizmet ihracatında bir süredir önemli bir yeri olan ve “yeni normalde” birçok fırsata sahip sektörlerden biri de sağlık turizmi sektörü olarak öne çıkıyor. Şimdilik uluslararası uçuşlardaki kısıtlar en önemli engel gibi gözükse de, bu durumun ortadan kalkmasıyla Türkiye’ nin 2019 yılında göstermiş olduğu Sağlık Turizmi başarısını tekrar yenileyeceği açıktır.

2018 yılında yapılan bir ankete göre; Ciro bazlı Dünya Medikal Turizm Pazarında ilk üç sırayı; Kozmetik ve Cilt Estetikleri ile Diş Hastalıkları ve Onkoloji Tedavisi gelmektedir. Türkiye’yi Sağlık ve Tıbbi Nedenlerle Ziyaret Eden Turist Sayısı 2003 yılında 139.971 iken, 2019 yılında 662.087, 2020 yılının 1. çeyreğinde 143.266 olmuştur. 2003 yılında 147,8 milyon dolar olan Sağlık Turizmi geliri, 2019 yılının sonuna gelindiğinde 1,06 milyon dolara ulaşmıştır.

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 15.05.2020 tarihli ve 1097 sayılı yazıları ile; 20.05.2020 tarihinden itibaren 31 ülkeden Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi, Çocuk Cerrahisi, Üroloji, Göz Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Cerrahi Onkoloji, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Hematoloji, Yoğun Bakım ile Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları, Organ Nakli ve Kemik İliği nakli alanlarında hasta kabul edileceği bildirilmiştir. Yazıda ayrıca yurtdışında kabul edilecek hastaların Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ( USHAŞ )’ ın hasta takip sistemine kaydedileceği, ön onay sırasında izin için ilgili birimlere gerekli yazıların yazılacağı bildirilmiştir. Belirlenen havaalanlarında hastaların karşılanacağı, hasta ve refakatçilerine ücreti mukabilinde hava alanları ve hudut kapılarında Covid-19 PCR testinin yapılacağı da açıklanmıştır.

İlgili yazıda ayrıca Hast ve Refakatçilerinin Kabul Edileceği Hastanelerin;

Bakanlıkça düzenlenmiş Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olması,

Bünyesinde Bilgisayarlı Tomografi(BT) ve Manyetik Rezonans (MR) bulunması,

Ruhsatında ve faaliyet izin belgesinde; göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji veya tıbbi mikrobiyoloji branşlarının yer alması,

Üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesinin olması,

Hastanenin müstakil bir katı veya koridor ve diğer alanlarından başka hasta veya refakatçisinin temas etmeyeceği şekilde müstakil bir servisi yurt dışından gelecek uluslararası sağlık turizmi hastaları için ayrılması istenmiştir;

Hastanemiz Bakanlığımızın istemiş olduğu kriterlerin yanı sıra sahip olduğu Sağlık Turizmi Belgesi ve “ YENİ NORMALE HAZIRIZ ” sloganı ile bugüne kadar verdiği sağlık hizmetini daha güvenli ortam ve steril şartlarda vermeye devam etmektedir.

Hastane Derindere Genel Müdür Yardımcısı Serkan Bülent Şahin

Hastane Derindere

ADRES :  Kağıthane Merkez Mah.Çobançeşme Cad. Burcu Sk. No:9  Kağıthane / İstanbul
TELEFON: 0212 888 3 000
WEB: www.hastanederindere.com


Haber Kaynak : New Göktürk Dergisi - Kenan Yılmaz

Kaynak: New Göktürk Dergisi
Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'i başarılı buluyormusunuz?
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'i başarılı buluyormusunuz?
Namaz Vakti 21 Ocak 2021
İmsak 06:48
Güneş 08:17
Öğle 13:20
İkindi 15:51
Akşam 18:14
Yatsı 19:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12

Gelişmelerden Haberdar Olun

@