6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 16.05.2012 yılında kabul edilerek riskli yapıların tespit ve yıkımına ilişkin süreçler belirlenmişti. Kanunun yürütmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılıyor.

Vatandaşlar binalarının hasar tespitlerini elektronik yazılım sistemi üzerinden yaptırabiliyor. Öncelikle yapı malikleri veya kanunî temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine ait olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca listedeki  lisanslandırılmış kuruluşlardan tercih ettiği birine başvuruda bulunulması gerekiyor.

Yapılan başvuru sonrası yetkili kuruluş tarafından hazırlanan dosya belediyelerce inceleniyor, varsa eksiklerin giderilmesini sağlayarak onaylaması neticesinde yapıların yasa kapsamınca riskli ya da risksiz olduğu tespitleri tamamlanmış oluyor.