Türkiye'nin sorunu haline gelen kaldırımlar için yeni yönetmelik yayımlandı

Yol ve Kaldırım Tasarımı

Yönetmeliğe göre, kaldırım genişlikleri yol türüne ve kullanım amacına göre değişecek. Yol genişliği 8 metrenin altındaysa, kaldırımların minimum genişlik ve yükseklik standartlarına uyulacak. Kaldırım üzerine toplu taşıma durakları ve çöp konteynerleri yerleştirilirken kaldırım genişliği daraltılmayacak. Ayrıca, yaya yoğunluğuna bağlı olarak belirli kuralların uygulanmayabileceği de belirtiliyor.

Kaldırımların Eğimi

Kaldırımların eğimi %5'i geçmeyecek. %8'in üzerindeki eğimler için sahanlıklar kullanılacak. Eğimi %8'in üzerinde olan kaldırımların merdiven şeklinde düzenlenmesi gerekebilecek. Kaldırım kesitlerinin eğimi ise %1 ila %2 arasında olacak.

Bordür Taşları ve Kaldırım Drenajı

Bordür taşları düzgün, iyi pahlanmış ve pahlarının eğimleri aynı olacak. Kaldırım yüzeyine eğim verilerek drenaj sağlanacak. Su olukları ve rögarlar kullanılabilecek.

Kılavuz Yüzeyler ve Merdivenler

Kılavuz yüzeylerin yanında ve dönüşlerde engelsiz yürüme alanı düzenlenecek. Merdivenlerin boyuna eğimi %8'in üzerinde ise belirli kurallara uyulacak.

Yeşil Yaya Koridorları ve Bitki ve Kentsel Donatı

Yaya koridorlarını korumak ve yeşil alanlar eklemek için yeşil yaya koridorları oluşturulabilecek. Bitki ve kentsel donatı elemanları, yürüme alanlarına en az 1 metre mesafede olacak. Ayrıca, aydınlatma, oturma birimleri, çöp atık kutuları, durak tasarımları, güvenlik önlemleri ve işaretlemeler gibi konular da yönetmelikte yer alıyor.

Bu yönetmelik, yaya yolları, kaldırımlar ve yeşil alanların planlanması ve inşasında önemli bir kılavuz olacak ve 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu kurallara uyulması, yayaların güvenli ve engelsiz bir şekilde hareket etmelerini sağlama amacını taşımaktadır.