RTÜK ve TRT'nin Bağlı Olduğu Kurumlar Değişti

RTÜK ve TRT'nin sorumlu olduğu kurumlar değişti. RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanırken TRT de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandı.

RTÜK ve TRT'nin Bağlı Olduğu Kurumlar Değişti
banner331

RTÜK ve TRT'nin sorumlu olduğu kurumlar değişti. RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanırken TRT de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun (TRT) bağlı bulundukları makamlarla ilgili düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandı. RTÜK üyeleri TBMM'e tarafından seçiliyordu, TRT ise Başbakanlığa bağlıydı.

RTÜK'ÜN GÖREVLERİ

Ülkemizde yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla radyo ve televizyonların yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kuruldur.

Üst Kurul TBMM tarafından seçilen 9 üyeden oluşur. Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. Üst Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanlık süresi iki yıldır.

1994 yılında iletişim alanının yeniden düzenlenmesi sonucu özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur.

RTÜK radyo ve televizyon kanallarına kurallara aykırı yayın yapmaları halinde uyarı yayın durdurma para cezası verebilir.

TRT'NİN GÖREVLERİ

1. Atatürk ilke ve inkılaplarının kökleşmesine, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflerin gerçekleşmesine,

2. Devletin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı ve Atatürk Milliyetçiliğine dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerinin korunmasına ve güçlendirilmesine,

3. Milli eğitim ve milli kültürün geliştirilmesine,

4. Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin korunmasına,

5. Kamuoyunun Anayasa ilkeleri doğrultusunda serbestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşmasına, yardımcı olmak.

f) Yurt dışına yapılacak yayınlarla:

1. Devletin her alanda tanıtılmasına,

2. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin sürdürülmesine yardımcı olmak.

İnternet Medyası

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER