Göktürk'te Demirören'in Ziraat Bankası'na ipotek ettirdiği araziye yapılan proje iptal edildi

istanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Demirören Holding'in kredi borcu nedeniyle Ziraat Bankası'na devredilen ve rezerv yapı alanı ilan edilmek istenen alana ilişkin projenin iptal edildiğini açıkladı. Gökce, "Bu emsal karar ile hem bölgenin ekolojik varlığını korumak için önemli bir kazanım elde ettik, hem de vatandaşlarımızı afet riski ile karşı karşıya bırakan bir düzenlemenin hayata geçmesini engelledik" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Demirören Holding’in kredi borcuna karşılık Ziraat Bankası’na devredilen ve devirden sonra Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından lüks konut projesi başlatılan arazinin bölgedeki en önemli yeşil alan olduğunu vurgulayan Gökce, süreci hatırlattı. Buna göre lüks konut projesi başlatılan arazi, 29 Mart 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) tarafından “rezerv yapı alanı” olarak ilan edilmiş, ve 26 futbol sahası büyüklüğündeki alan yapılaşmaya açılmıştı. Plan vatandaşların açtığı dava sonrası iptal edilmişti. 29 Mayıs 2023 tarihinde ÇŞİDB tarafından yapılan plan değişikliği ile alan yine rezerv yapı alanı olarak tanımlanmış, böylelikle bölgede plan yapma yetkisi İBB'den Bakanlığa aktarılmak istenmişti. İBB de 29 Mayıs 2023 onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama planına karşı iptal davası açmıştı.

Gökce mahkemenin arazinin rezerv yapı alanı yapılması kararını iptal ettiğini duyurdu.

MAHKEME PROJENİN ZARARLARINI SIRALADI
Mahkeme
;

"Bir alanın rezerv yapı alanı ilan edilebilmesi için kentsel dönüşüm açısından 6306 sayılı kanunda belirtilen niteliğe sahip olması gerektiği, Alanın rezerv alan olarak ayrılmasının bilimsel olarak mümkün olmadığı,
Dava konusu alanda yapılaşma ile yeraltına sızan su miktarında ve yeraltı suyu seviyesinde azalmalar görülebileceği,
Suların yeraltına sızmamasının hidrolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyeceği,
Alanın bir kısmının taşkın riski alanı içerisinde kaldığı,
Rezerv yapı alanı ilan edilmesinin taşkın ve benzeri afetler için katkı sağlayacağı hususlarını tespit ederek ilgili plan değişikliğini (yani arazinin rezerv yapı alanı yapılmasını) iptal etti.

g2-1
Gökce, "Bu emsal karar ile hem bölgenin ekolojik varlığını korumak için önemli bir kazanım elde ettik, hem de vatandaşlarımızı afet riski ile karşı karşıya bırakan bir düzenlemenin hayata geçmesini engelledik. İstanbul’umuzun güzelliklerini korumak için emek veren tüm arkadaşlarımızı ve hukukçuları tebrik ediyor; İstanbullulara doğal varlığımızın rant iştahıyla yok edilmediği, doğal, ekolojik zenginliğimizin korunduğu, herkesin tertemiz nefes alabildiği güzel günler diliyorum." dedi.