Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndan Göktürk ile ilgili basın açıklaması

EYÜPSULTAN KAYMAKAMLIĞI BASIN AÇIKLAMASI
İlçemiz Kemerköy Sitesi (Kemer Country) hakkında kamuoyunda yer alan hususlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından Kaymakamlığımıza verilen dilekçede; kiyeti Ziraat Bankası'na ait ilçemiz Göktürk Mahallesinde, 1046 ada 1,2,4,5 no'lu parseller, 1047 ada 1 no'lu parsel 1048 ada 1,2,3,4, no'lu parseller, 1049 ada 1 no'lu parsel, 1050 ada 1,2 no'lu parsel, 1051 ada 2,3 no'lu parsel ile 1052 ada 1 no'lu parselde kain taşınmazların Kemerköy Sitesi yönetimi tarafından yaptırılan site duvarı içerisinde kaldığı ve site girişinde bulunan özel güvenlik tarafından Bankanın mülküne erişiminin engellendiği belirtilmiştir.

2. Dilekçede, Anayasamız, Uluslararası Sözleşmeler ve Kanunlarla korunan mülkiyet hakkına müdahale edildiği belirtilerek, söz konusu tecavüz veya müdahalenin 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre işlem yapılarak, işgal ve tecavüzün önlenmesi ve taşınmazın boş olarak teslim edilmesi istenmiştir.

3. Kaymakamlığımızca yapılan incelemede mezkur taşınmazların mülkiyetlerinin Ziraat Bankası'na ait olduğu, parsellerin etrafının duvar veya çitle (tel) çevrildiği ve güvenlik noktaları bulundurulması gibi alınan fiziki tedbirler nedeniyle malikin mülkü üzerinde tasarruf yetkisini kullanmasının engellendiği tespit edilmiştir.

4. Bunun üzerine, Kaymakamlığımızın 28.10.2022 tarih ve 28 sayılı kararıyla; Ziraat Bankası'na ait bahse konu taşınmazların üzerindeki her türlü tecavüz ve müdahalenin 3091 sayılı Kanun hükümleri gereğince men edilerek, mülkiyet sahibi Ziraat Bankası'na teslim edilmesine karar verilmiştir. 5. 3091 sayılı Kanun gereğince 31.10.2022 tarihinde infaz için bahse konu taşınmazların bulunduğu yere gidilmiş ve 1046 ada 1, 2, 4, 5 parsel, 1047 ada 17 parsel, 1051 ada 2, 3 parsel, 1052 ada 1 parselin üzerindeki her türlü tecavüz ve müdahale sonlandırılmış; taşınmazlar mahallinde mülk sahibi Bankaya teslim edilmiştir.

Konuyla ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Haber Merkezi