Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte. Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanma tarihi MEB tarafından paylaşıldı. Sınavı kazananlar günün şartlarına uygunsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanacaktır.

BURSLULUK SİNAVİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları, 17 Mayıs 2024 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "https://www.meb.gov.tr/" üzerinden erişime açılacak.

BURSLULUK BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bursluluk sınav sonuçlarının ardından burs almaya hak kazananların bursları Ekim ayı itibarıyla ödenecek.
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerinin gerekliliği, bursluluk sınavının kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayından itibaren ödenir.

BURSLULUK SİNAVİ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK MI?

Sınava katılan İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre
hesaplanacak.

A. Ona öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

B. İOKBS'de soru çözümleri derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap belirlendi.

C. Her test için yanlış cevapların üçlü biri, doğru cevabın ortaya çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece onun öğrencisi için dört ayrı puan hesaplanır.

C. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci bölümleri bölünerek bir testin saklanması bulunur.

D. Ham puanları, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak testin standart sapması hesaplanır.

e. Her teste ait Standart Puanı (SP); Teste ait ortalama ve standart sapmaların tüm dünyadaki ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüşüm işlemi sonunda elde edilir.


F. Test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak bir test ağırlıklı standart puanlar bulunur.

G. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

G. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirleme sonucu, soru/soruların iptal edilmemesi, soru/soruların doğru seçeneklerinin dikkate alınmak üzere değerlendirilmeye bu soru/sorular dahilinde yapılması.

H. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptal edilen karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan gösterimi yeniden saptanması toplanır.

Ben. Sınava girildiğinde, cevap kâğıdına işaretleme yapılmaya devam eden sınavları değerlendirmeye alınmayacak. 

BURSLULUK SINAVI YENİDEN NİSAN AYINDA

Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, salgın salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili sırasında güncel bilgileriyle sınava girilebilmeleri için 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapıldı.

Editör: Irem Su Uyumaz